Dette er forsåvidt ingenting nytt. At det følger med en drøss av bivirkninger ved bruk av Kortikosteroider som inntas som injeksjon eller i tablettform altså.  Faktisk, listen over bivirkninger er såpass lang at det vil ta resten av dagen å ramse opp alle, så jeg velger derfor å ta med bare de som Legemiddelverket nevner i en ny rapport som ble publisert på fredag…nemlig Cushings syndrom, hemming av binyrebark-funkjsonen, redusert bentetthet, øye bivirkninger i form av grå eller grønn stær, samt veksthemning hos barn og unge. Det kan også føre til psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger.”

Men hva er egentlig nytt da? Jo. Det viser seg nemlig nå at “uskyldige” astmamedisiner som man puster inn OGSÅ kan gi psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger…og da spesielt hos barn. Det er nå jeg nesten faller for fristelsen og skriver “rekk opp hånden alle som har barn som går på slike medisiner”…men jeg skal la den ligge. Men bare for å ha det sagt, idet vi skulle finne det for godt å gjøre det så må jeg opp med 2 stk hender her…og en fot i tillegg for å representere meg selv. Nå er jeg ikke et barn, i alder i det minste, men jeg var et astmatisk barn en gang…i alder!

“Kortikosteroider kan gi psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger

Kortikosteroider som gis i form av inhalasjon eller via nesen , kan i sjeldne tilfeller forårsake psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger i form av hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon. Barn er mest utsatt.

Kortikosteroider til inhalasjon brukes ved astma, mens bruksområdet til intranasale preparater er  rhinitt (snue, ofte i forbindelse med allergi) og nesepolypper.

Det er godt kjent at kortikosteroider som gis i form av injeksjon eller tabletter, kan forårsake bivirkninger som Cushings syndrom, hemming av binyrebark-funksjonen,  redusert bentetthet, øye bivirkninger i form av grå eller grønn stær, samt veksthemming hos barn og unge. De kan også føre til psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger.

Kortikosteroidpreparater til inhalasjon og intranasal bruk virker lokalt på slimhinner i luftveier og nese. Imidlertid kan de også absorberes og gi systemiske bivirkninger, særlig ved bruk av høye doser og ved bruk over lengre tid. Risikoen for slike bivirkninger er imidlertid mye mindre for disse legemiddelformene sammenlignet med injeksjonspreparater og tabletter. Barn er mer utsatt enn voksne. Europeiske legemiddelmyndigheter har nylig utredet denne problemstillingen og anbefalt at preparatomtale og pakningsvedlegg for alle slike preparater oppdateres med informasjon om at de kan forårsake psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger. Les hele rapporten (s. 4-6)

Vi minner om at det også er viktig å måle høyden til barn som bruker disse preparatene over lengre perioder.

Råd til leger:
• Vær oppmerksom på at lokaltvirkende kortikosteroider i sjeldne tilfeller kan forårsake psykiske og adferdsrelaterte bivirkninger
• Barn er spesielt utsatt
• Høyden bør måles hos barn som bruker disse legemidlene over lengre perioder.”

Nåja. Oppsiktsvekkende å lese, det er det ingen tvil om. Men hva er egentlig alternativet til slike preparater? For mitt eget tilfelle, som klarer å leve et nogenlunde normalt liv, fysisk sett, ved hjelp av å knaske Medrol eller Prednisolon i tillegg til disse “uskyldige og vanlige” medisinene så finnes det ingen alternativer. Idet jeg ikke tar mine medisiner klarer jeg ikke fungere ” fysisk”… og idet jeg tar dem risikerer jeg å ikke kunne fungere “psykisk”!

http://legemiddelverket.no/templates/InterPage____82892.aspx

http://nhi.no/forside/animasjoner/medisiner/kortikosteroider-32157.html

http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/cushings-syndrom-1122.html

http://www.p4.no/story.aspx?id=398502

Tips oss hvis dette innlegget er upassende